Тираж

Просечен број на дистрибуирани копии во зададен период на некоја печатена публикација (весник, списание и др.). Во рекламирањето овој термин се користи како индикатор за вкупниот број луѓе кои имаат можност да примат одредена промотивна или спонзорирана порака.

Албански

Tirazh

Англиски

print circulation