Tirazh

Numër mesatar i kopjeve të shpërndara në një periudhë të caktuar të ndonjë botimi të shtypur (gazetë, revistë etj.). Në reklamim ky term përdoret si tregues për numrin e përgjithshëm të njerëzve që kanë mundësi të pranojnë porosi të caktuar promovuese ose të sponsorizuara.

Maqedonisht

Тираж

Anglisht

print circulation