Телевизиски општ формат

Програмски сервис со програми главно од информативен, образовен, културен и забавен вид.

Англиски

Television general format