Format i përgjithshëm televiziv

Shërbim programor me programe kryesisht të llojit informativ, arsimor, kulturor dhe zbavitës.

Anglisht

Televisiongeneral format