Telepromter

Displej i cili është i vendosur para kamerës televizive ku shfaqet teksti, të cilin duhet ta lexojë prezantuesi, gazetari, e që është i padukshëm për shikuesit. Pajisja kontrollohet me ndihmën e një butoni ose tastiere të veçantë, me të cilin lëviz teksti në drejtimin e dëshiruar.

Anglisht

Teleprompter