Teknologji e kutisë së zezë

Sisteme televizive të cilat  mundësojnë që shikuesit të incizojnë dhe ruajnë programe me mjete për ruajtje digjitale në vend të videokasetave si te videoregjistruesit e vjetër.

Anglisht

black box technologies