Publiku

Bashkësiae njerëzve privatë dhe anonimë, si pjesë e sferës publike. Qytetarët, të cilët janë të ndryshëm sipas bazave të ndryshme: statusi social, vendbanimi, arsimi, mosha, gjinia, përkatësia etnike dhe fetare, të cilëve u drejtohen mediat, institucionet kulturore ose klubet sportive etj. Tubim i grupit të njerëzve me interesa të përbashkëta ose shije të ngjashme, që ndjek kulturë të caktuar dhe ngjarjesportive ose përmbajtje mediatike: emision, gazetë, koncert, shfaqje, vepër artistike, gara sportive.

Maqedonisht

Публика

Anglisht

Audience