Paradoks

  1. Situata e cila përfshin dy çështje ose veçori të kundërta është paradoks.
  2. Deklaratë që duket se në njërën pjesë është e saktë, e në tjetrën jo. Në lidhje me lirinë e të shprehurit, shpeshherë citohet “paradoksi i Miltonit” sipas të cilit teoria dhe praktika mund të mos përputhen, njëjtë si angazhimi i poetit Xhon Milton, i cili ka qenë i njohur për censurën e kryer, gjatë sundimit të Oliver Kromvell, ndërsaqë njëkohësisht ka mbështetur lirinë e shtypit.

Maqedonisht

Парадокс

Anglisht

paradox