Paradoksi i Miltonit

Qëndrim i cili pretendon se praktika dhe teoria nuk përputhen, duke u thirrur në poetin anglez Xhon Millton, i cili megjithëse ka punuar si censor për Kromvellin, është angazhuar për liri të fjalës.

Anglisht

Milton’s paradox