Paanshmëri

Raportim objektiv, i paanshëm.

Anglisht

impartiality