Paragjuhë

Çdo aspekt i gjuhës, siç është toni i zërit, i cili i shoqëron fjalët.

Maqedonisht

Парајазик

Anglisht

paralanguage