Pandershmëria akademike

Kopjimi, plagjiati ose marrja e teksteve të huaja dhe paraqitja e tyre si të tyren, pa e zbuluar autorësinë.

Anglisht

Academic dishonesty