Panik moral

1. Frikë e shkaktuar nga mediat se aspekt i caktuar i kulturës moderne i shpie njerëzit (veçanërisht fëmijët dhe të rinjtë) në lajthitje, devijim, delikuencë ose krim.

2. Rritje e befasishme e shqetësimit publik për shkak të produktit ose ngjarjes mediatike që konsiderohet si nxitje e dhunës, seksizmit ose racizmit. Nocioni është futur nga Stenli Koen në librin “Djajtë popullor dhe paniku moral” (1972). 3. Shqetësim i tepruar në shoqëri për shkak të kërcënimit potencial për vlerat e saj tradicionale.

Anglisht

moral panic

Për më shumë shih:

Cohen, Stanley. Folk Devils and Moral Panics. Routledge, 1972