Pamje nga afër

Në fotografi, film dhe televizion: vendosja e kamerës në vendin prej ku pjesa e madhe e planit e kap fytyrën e ndonjë njeriu, ose më rrallë të ndonjë objekti.

Maqedonisht

Крупен план

Anglisht

Close-up