Публика

1. Збир од приватни и анонимни луѓе, како дел од јавната сфера. Граѓаните, кои се различни по разни основи: социјален статус, место на живеење, образование, возраст, пол, етничка и верска припадност, на кои им се обраќаат медиумите, културните институции или спортските клубови итн.

2. Собир на група луѓе со заеднички интереси или сличен вкус, која следи одреден културен и спортски настан или медиумска содржина: емисија, весник, концерт, претстава, уметничко дело, спортски натпревари.

Албански

Publiku

Англиски

audience