Paneli i ditarit

Metoda e mbledhjes së informacioneve në një periudhë më të gjatë të një mostre të zgjedhur njerëzish. U ofrohet plotësim i mëvetësishëm i ditarëve lidhur me pyetje të caktuara për ndonjë media.

Anglisht

Diary Panel