Pseudongjarje

Ngjarje e inskenuar për mediat, me qëllim të shfaqjes së saj para një publiku sa më të gjerë dhe të nxisë ndikim të caktuar ndaj disponimit, qëndrimeve ose aktiviteteve të publikut.

Anglisht

pseudo events