Псевдонастани

Инсцениран настан за медиумите, планиран со цел да се прикаже пред што поголема публика и да поттикне одредено влијание во расположението, ставовите или активностите кај публиката.

Албански

Pseudongjarje

Англиски

pseudo events