Pronësi intelektuale

E drejtë e pronësisë së produkteve ose ideve origjinale dhe novatore. Mund të jenë kreacione intelektuale nga shkenca, teknika, teknologjia, arti, dizajni dhe letërsia. Respektimi i autorësisë rregullohet me mekanizma ligjore për mbrojtje të të drejtës intelektuale, në formë të patentave, markave tregtare, fshehtësi tregtare ose të drejta autoriale.

Anglisht

intellectual property