Promocion Promovim

Prezantim publik i mallrave ose shërbimeve të caktuara përmes reklamimit, i cili mund të përfshijë njoftime, afishe, shpallje në gazeta, reklamim të paguar në media elektronike ose digjitale me qëllim që të tërheqë vëmendjen ose mbështetjen e publikut për ndonjë produkt, shërbim, biznes, person të caktuar etj.

Maqedonisht

Промоција

Anglisht

promotion