Profil sipas moshës

1. Publiku për ngjarje, reklamë ose produkt të caktuar mediatik, të klasifikuara sipas grupmoshës së caktuar.

2. Numri i njerëzve të moshës së ndryshme, të cilët, për shembull, blejnë produkt të caktuar ose marrin pjesë në aktivitet të caktuar.

Anglisht

age profile