Профил според возраст

1. Публика за одреден медиумски настан, реклама или производ, класифицирани според возрасната група.

2. Бројот на луѓе од различна возраст, кои, на пример, купуваат одреден производ или учествуваат во одредена активност.

Албански

Profil sipas moshës

Англиски

age profile