Profil i rremë

Llogari e përdoruesit në media sociale, pas së cilës nuk qëndron person real. Ose bazohet në identitet plotësisht të rremë ose uzurpon fotografi të huaja dhe i paraqet ato si të vetat. Motivi i krijimit mund të jetë satirik (tallje me personin e caktuar) ose kriminal (mashtrim financiar i të tjerëve).

Anglisht

fake account