Prerje

Teknikë redaktimi për tranzicion ndërmjet dy fotografive, teksteve ose videove, me ç’rast njëra përmbajtje e zëvendëson tjetrën. Në përmbajtjet mediatike përdoret për mënjanimin e një pjese të përmbajtjes.

Anglisht

cut