Пресек, рез, премин

Уредувачка техника за транзиција меѓу две слики, текст или видеа, при што едната содржина ја заменува другата. Во медиумските содржини се користи за отстранување на дел од содржината.

Албански

Prerje

Англиски

cut