Premierë

Shfaqja e parë e veprës muzikore ose teatrore, e filmit ose çfarëdo emisioni tjetër.

Maqedonisht

Премиера

Anglisht

Premiere