Премиера

Прво прикажување на музичко или театарско дело, на филм или каква било друга емисија.

Албански

Premierë

Англиски

Premiere