Prajming

1. Proces i organizimit të lajmeve sipas rëndësisë së tyre.

2. Vendosje e përmbajtjeve mediatike në  pozitë dhe hapësirë  kryesore,në të cilat qasja për publikun është e lehtësuar dhe të cilat duhet të theksojnë se bëhet fjalë për përmbajtje me rëndësi më të madhe.

Maqedonisht

Прајминг

Anglisht

priming