Прајминг

1. Процес на организирање на вестите според нивната проценета важност.

2. Поставување на медиумските содржини во ударни позиции и термини во кои е олеснета нивната достапност за публиката и кои треба да посочат дека се работи за содржини со поголема важност.

Албански

Prajming

Англиски

priming