Pragmatikë

Shkencë e përdorimit të gjuhës në kontekstin shoqëror, përkatësisht kush çfarë i thotë kujt në një kontekst të caktuar.

Maqedonisht

Прагматика

Anglisht

Pragmatics