Прагматика

Наука за употребата на јазикот во општествен контекст, односно кој што кому кажува во определен контекст.

Албански

Pragmatikë

Англиски

Pragmatics