Postim

1. Publikim, shpallje, dërgim, vendosje e tekstit, fotografisë, lidhjes, etj.

2. Dërgimi i porosisë drejtuar grupit për lajme ose tabelë e njoftimeve në Internet.

3. Përditësimi i bazës së të dhënave.

4. Shfaqja e tekstit online në lokacionin e faqes së internetit.

Maqedonisht

Пост

Anglisht

post