Posedues i informacioneve

Organet e pushtetit shtetëror, komunat, institucionet dhe ndërmarrjet si dhe bartësit e funksioneve publike janë të detyruar që mediave dhe qytetarëve tu japin informacione me karakter publik.

Anglisht

Holder of information