Имател на информации

Органите на државната власт, општините, јавните установи и претпријатија, како и вршителите на јавни функции поседуваат и се должни да доставуваат информации од јавен карактер за медиумите и за граѓаните.

Албански

Posedues i informacioneve

Англиски

Holder of information