Portofol

Zgjidhje e sistematizuar e teksteve mediatike, të radhitura sipas parimit tematik, kronologjik ose parimit tjetër, nga një autor ose nga media.

Maqedonisht

Портфолио

Anglisht

portfolio