Портфолио

Систематизиран избор од медиумски текстови подредени според тематски, хронолошки или друг принцип, од еден автор или од медиум.

Албански

Portofol

Англиски

portfolio