Pornografi hakmarrëse

Shpërndarja e materialit eksplicit ose pornografik (fotografi ose video) pa pëlqimin e personit, i cili është objekt i tij. Quhet hakmarrëse sepse shpesh bëhet fjalë për shpërndarje të bërë nga ish-partneri intim pas ndërprerjes së lidhjes së tyre.

Anglisht

revenge porn