Populizëm

Filozofia politike e cila i përfaqëson interesat e njeriut të zakonshëm, përkatësisht popullit (populus lat. populli) dhe mund të jetë edhe majtiste edhe  djathtiste. Politikanët shpesh i përdorin termat populist dhe populizëm si të pahijshme për oponentët e tyre politike, përkatësisht se ato i vardisen popullit me premtime joreale.

Maqedonisht

Популизам

Anglisht

Populism