Platformë mediatike

Shërbim, lokacion ose metodë që publikut ia ofron mediat, funksionet e së cilës janë të transmetojë, por edhe të mundësojë informacione kthyese, diskutime ose shpërndarje. Lloje të platformave për media sociale: rrjetëzim social (Facebook, LinkedIn dhe Google+); mikroblogim (Twitter, Tumblr); shpërndarje të fotografive (Instagram, Snapchat, Pinterest); shpërndarje të videove (Youtube, Facebook drejtpërdrejt, Periskop, Vimeo).

Anglisht

media platform