Plan për storie

1. Pasqyrë grafike për atë se si do të zhvillohet ndonjë storie ose reklamë; radhitja e xhirimeve për videon.

2. Në marketing: Version i ashpër i reklamës.

Anglisht

storyboard