План за сторија

1. Графички приказ за тоа како ќе се одвива некоја приказна или реклама; редослед на кадри за видео.

2. во маркетингот: Груба верзија на рекламата.

Албански

Plan për storie

Англиски

storyboard