Plan me afërsi të madhe, ekstreme

Në fotografi, film dhe televizion: madhësi standarde e pamjes, e cila paraqet detaj në plan të parë të objektit, i cili e kap gjithë ekranin. Afërsia e madhe në xhirrim, ndonjë personi ia paraqet fytyrën nga balli deri te mjekra. Kjo e imiton afërsinë ekstreme të zonës intime në bashkëveprim “ballë për ballë”.

Anglisht

Bigclose-up, extreme close-up