Многу крупен план, детаљ

Во фотографијата, филмот и телевизијата: стандардна големина на снимката која прикажува детаљ од објектот во преден план кој го исполнува целиот екран. Многу крупниот план на некоја личност го покажува нејзиното лице од челото до брадата. Ова ја имитира екстремната близина на интимната зона во интеракцијата „лице в лице“.

Англиски

Big close-up, extreme close-up