Pjesëmarrje si i ftuar, pjesëmarrje

Përfshirja e pjesëmarrësit të jashtëm (për shembull muzikant, aktor, moderator) në një ngjarje, xhirim, koncert i cili nuk është pjesë e grupit ose trupit të përhershëm.

Anglisht

Guest appearance