Гостинско учество, гостување

Вклучување надворешен учесник (на пример, музичар, актер, водител) на настан, на снимање, на концерт којшто не е дел од постојаната група или трупа.

Англиски

Guest appearance