Pjesëmarrje, sher

Përqindja e publikut, e cila e tregon sasinë e shikuesve të programit të caktuar ose të një kanali të caktuar nga numri i përgjithshëm që shikojnë televizion. Për dallim nga rejtingu, pjesëmarrja e tregon përqindjen e atyre që e kanë ndezur televizorin.

Maqedonisht

Удел, шер

Anglisht

Share