Писменост за вести

Вештини за критичко размислување и деконструкција на значењето и проценка на кредибилитетот на информациите; правилно толкување на примени информации, разликување на мислења од факти; препознавање на веродостојност на информација и официјален став, наспроти лично мислење и толкување на настани од страна на поединци.

Албански

Edukimi për lajme

Англиски

news literacy