Плагијат

Присвојување на туѓо авторство, издавање на туѓо уметничко, литературно или научно дело (во целост или со мали измени) под свое име, кражба на авторски права.

Албански

Plagjiat

Англиски

Plagiarism