Пауза

1. Привремен престан на некое дејство.

2. Време за одмор во текот на работата.

Албански

Pauzë

Англиски

pause