Плагијат, плагијаризам

Форма на академска нечесност кога туѓиот научен труд, идеи, дело или фрагменти од него се претставуваат како свои.

Албански

Plagjiat, plagjiarizëm

Англиски

Plagiarism